Kontakt oss på +47 56 16 76 50

Tjenester


Byggefelt

Kommunaltekniske anlegg

Oljeretta industri

Tradisjonell industri

Veganlegg

Kaier og bruer

Vi utfører våre tjenester innen
Entreprenørfaget

Med moderne utstyr og dyktige fagfolk tilbyr vi det meste av tjenester innen entreprenørfaget. MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING ønsker å levere høg kvalitet i alle delar av prosessen. Vårt kvalitetssikringssystem bygger på ISO 14001 og 9001 og vi har sentral godkjenning i henhold til plan- og bygningslova. Vi er sertifisert i EPIM, Achilles og Sellihca, som leverandør til olje, gass og kraftindustri. I kraft av vår erfaring, kunnskap og kompetanse er vi i stand til å utføre dei fleste typar oppdrag innan bygg og anlegg, industri, kommunaltekniske anlegg, kaier og bruer. Våre oppdragsgivarar er i hovudsak industri, statlege og kommunale verksemder.

Vi bidreg med kompetente råd - og er med heile vegen, frå tidleg skisse til ferdig bygg. Ein god dialog med våre oppdragsgivarar og samarbeidspartnarar er ein føresetnad for vår vidare drift. MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING er aktiv deltakar i heile byggeprosessen. Vi er dimensjonert for å skreddarsy dine behov frå idé til ferdig oppført bygg. Vel du oss, vil vi ta ansvaret heilt fram til ei dokumentert sluttbefaring, samt vedlikehald og ettersyn av dei utførte oppdrag. Vi ønskjer å ta på oss alt det inneberer å være ein totalentreprenør!

Ønsker du at vi kontakter deg?

Bruk skjemaet nedenfor, så hører du fra oss.

    Har du spørsmål om våre tenester som entreprenør i Bergen og omegn – ta kontakt med oss via kontaktskjema eller på telefon 56 16 76 50.