TjenesterMed moderne utstyr og dyktige fagfolk tilbyr vi det meste av tjenester innen entreprenørfaget:

Alt i grunn og betongarbeid


Veibygging
Graving
Boring og sprengning
Tomtegraving
VA anlegg
Planering
Grøftegraving
Asfaltering
Riving av bygg
Oppmåling
Masseberegning

Vi utfører våre tjenester innen


Bygg og anleggsfagene
Tradisjonell industri
Oljeretta industri
Kommunaltekniske anlegg
Kaier
Bruer i begrensa størrelse