Vi har ein moderne maskinpark og utstyr tilpassa prosjekta vi påtar oss

Anleggsutstyr

  Gravemaskiner 8- 42 tonn
  Hjullaster 12 tonn
  Doser 15 tonn
  Minigravere 1,5 – 3,5 tonn
  Steinharper/ Jordsorteringsskuffe
  Borerigg
  Slepevals/ Hydraulisk hammer
  Kompressorer
  Diverse mindre utstyr

Biler

  Lastebiler - Ledd- dumper 12 m3 og 17 m3
  Kranbil 35 tm
  Pick- up biler
  Maskin-henger

Betongutstyr

  Stål, storflak forskalingssystem
  Lett kasettforskaling
  Tradisjonell forskaling

Bygg

  Verksted/ lagerhaller
  Kontor
  Anleggsbarakker
  Verktøy- containere
  Kapp og rør